ONLINE APPOINTMENT

Book your appointment now and get $5 discount.

MAKE APPOINTMENT
DOWNLOAD
Download BrochureDownload Summary

PLNĚNÍ KLIMATIZACE

Provádíme kompletní servis autoklimatizace včetně testu klimatizace (prevence závad). Plnění klimatizace či doplnění klimatizace provádíme na plně automatickém přístroji s databází vozidel obsluhovaném speciálně vyškoleným personálem. Poskytujeme kompletní program pro plnění a doplnění autoklimatizace médiem R134. Kompletní servis autoklimatizace zahrnuje diagnostiku závady a její následné odstranění včetně výměny náhradních dílů a profesního poradenství.
V rámci služeb, kterými se staráme o čistotu klimatizovaného ovzduší, nabízíme antibakterialní dezinfekci – čištění autoklimatizace ve více úrovních.

© Copyright 2017 Carservice Theme by QuanticaLabs